Thứ Năm, 03/12/2020

05193241424517
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.773.203.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.203.276.400đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 561 500.000đ
Giải ba ○○○ 12170 50.000đ