Thứ Ba, 03/12/2019

21293641505242
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
75,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 75.051.358.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.467.357.050đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 634 500.000đ
Giải ba ○○○ 13394 50.000đ