Thứ Ba, 03/11/2020

02222746485223

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.591.665.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.464.032.650đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.591.665.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.464.032.650đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 411 500.000đ
Giải ba ○○○ 8315 50.000đ