Thứ Năm, 03/10/2019

04070826374429
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
80,8 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 80.834.053.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.207.249.950đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 763 500.000đ
Giải ba ○○○ 14074 50.000đ