Thứ Ba, 03/09/2019

13142935415525
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
58,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 58.394.904.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.947.628.200đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 445 500.000đ
Giải ba ○○○ 9859 50.000đ