Thứ Bảy, 03/08/2019

13242526273004
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.078.447.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.897.605.300đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 400 500.000đ
Giải ba ○○○ 8435 50.000đ