Thứ Năm, 03/03/2022

04101625264352
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
35,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.512.784.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.612.531.650đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 593 500.000đ
Giải ba ○○○ 12754 50.000đ