Thứ Ba, 03/03/2020

14153140434912

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 80.559.793.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.964.207.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 80.559.793.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.964.207.600đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 838 500.000đ
Giải ba ○○○ 15293 50.000đ