Thứ Ba, 03/01/2023

09132443474818
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
45,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.442.629.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.250.145.750đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 720 500.000đ
Giải ba ○○○ 15390 50.000đ