Thứ Năm, 03/01/2019

23313745495418
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
66,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 66.387.325.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.213.678.350đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 564 500.000đ
Giải ba ○○○ 12644 50.000đ