Thứ Bảy, 02/12/2017

09374550535440

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 130.389.001.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.686.711.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 130.389.001.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.686.711.600đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 696 500.000đ
Giải ba ○○○ 15271 50.000đ