Thứ Ba, 02/11/2021

37384246475523
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
103,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 103.358.105.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.458.668.400đ
Giải nhất ○○○○○ 20 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1067 500.000đ
Giải ba ○○○ 23713 50.000đ