Thứ Bảy, 02/11/2019

02153435485032

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.723.313.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.039.046.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 49.723.313.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.039.046.000đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 445 500.000đ
Giải ba ○○○ 8956 50.000đ