Thứ Bảy, 02/09/2017

05091118193750
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
45,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.743.789.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.749.309.950đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 643 500.000đ
Giải ba ○○○ 11392 50.000đ