Thứ Ba, 02/08/2022

02052840474831

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.019.568.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.799.799.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.019.568.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.799.799.900đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 588 500.000đ
Giải ba ○○○ 12263 50.000đ