Thứ Ba, 02/07/2019

02093345525401
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
82,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 82.181.480.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.450.952.050đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 655 500.000đ
Giải ba ○○○ 14094 50.000đ