Thứ Năm, 02/06/2022

07112830335049
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
67,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 67.823.715.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.246.986.950đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 787 500.000đ
Giải ba ○○○ 15500 50.000đ