Thứ Bảy, 02/06/2018

05071722323306
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,4 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 40.421.556.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.187.946.750đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 503 500.000đ
Giải ba ○○○ 11167 50.000đ