Thứ Bảy, 02/05/2020

02060916435319

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 163.627.248.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.082.963.300đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 163.627.248.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.082.963.300đ
Giải nhất ○○○○○ 22 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1079 500.000đ
Giải ba ○○○ 20899 50.000đ