Thứ Ba, 02/03/2021

23294546495101
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
82,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 82.776.283.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.721.485.800đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 681 500.000đ
Giải ba ○○○ 16671 50.000đ