Thứ Bảy, 02/03/2019

01020320464831

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.196.433.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.227.194.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 64.196.433.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.227.194.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 693 500.000đ
Giải ba ○○○ 13528 50.000đ