Thứ Năm, 02/02/2023

03102329345311
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
79,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 79.652.814.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.089.873.700đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 899 500.000đ
Giải ba ○○○ 19788 50.000đ