Thứ Ba, 02/02/2021

04133136405430

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 51.862.051.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.589.396.750đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 51.862.051.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.589.396.750đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 681 500.000đ
Giải ba ○○○ 14199 50.000đ