Thứ Bảy, 02/01/2021

07192326354511

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.214.532.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.725.315.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.214.532.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.725.315.900đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 507 500.000đ
Giải ba ○○○ 10458 50.000đ