Thứ Năm, 01/12/2022

11142931525407
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
103,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 103.576.368.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.527.962.850đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1176 500.000đ
Giải ba ○○○ 27323 50.000đ