Thứ Bảy, 01/12/2018

03051220253341
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.936.775.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.305.085.600đ
Giải nhất ○○○○○ 20 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 617 500.000đ
Giải ba ○○○ 12195 50.000đ