Thứ Ba, 01/11/2022

03092023315455

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 58.584.185.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.735.902.200đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 58.584.185.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.735.902.200đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 819 500.000đ
Giải ba ○○○ 18932 50.000đ