Thứ Năm, 01/09/2022

04141839505331

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.183.821.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.517.705.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 66.183.821.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.517.705.150đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 907 500.000đ
Giải ba ○○○ 17958 50.000đ