Thứ Bảy, 01/09/2018

02082021283605
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
46,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 46.296.717.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.102.899.150đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 657 500.000đ
Giải ba ○○○ 12026 50.000đ