Thứ Bảy, 01/08/2020

13182930404704

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.664.333.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.296.037.050đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.664.333.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.296.037.050đ
Giải nhất ○○○○○ 1 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 294 500.000đ
Giải ba ○○○ 6782 50.000đ