Thứ Năm, 01/08/2019

01183945484926
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.751.522.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.750.169.200đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 328 500.000đ
Giải ba ○○○ 7909 50.000đ