Thứ Bảy, 01/06/2019

10243141424720

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.962.077.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.576.567.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 56.962.077.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.576.567.700đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 435 500.000đ
Giải ba ○○○ 9606 50.000đ