Thứ Năm, 01/04/2021

13182434385408
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
136,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 136.404.173.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 1.776.739.125đ
Giải nhất ○○○○○ 20 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1637 500.000đ
Giải ba ○○○ 34013 50.000đ