Thứ Năm, 01/02/2018

01070809394352
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
306,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 306.891.445.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.765.716.198đ
Giải nhất ○○○○○ 41 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 2447 500.000đ
Giải ba ○○○ 47716 50.000đ