Thứ Ba, 01/01/2019

02192127374612
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
64,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 64.464.220.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.655.801.500đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 604 500.000đ
Giải ba ○○○ 13791 50.000đ