Chủ Nhật, 31/12/2017

031314263034

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.360.960.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.360.960.500đ
Giải nhất OOOOO 31 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1308 300.000đ
Giải ba OOO 22325 30.000đ