Thứ Tư, 31/10/2018

172226303335

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.288.813.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.288.813.500đ
Giải nhất OOOOO 25 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1010 300.000đ
Giải ba OOO 16762 30.000đ