Thứ Sáu, 31/08/2018

111930363840

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.898.326.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.898.326.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 871 300.000đ
Giải ba OOO 15498 30.000đ