Thứ Tư, 31/08/2016

082021313439

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.868.784.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 27.868.784.500đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 613 300.000đ
Giải ba OOO 11047 30.000đ