Thứ Sáu, 31/07/2020

040919293641

GIÁ TRỊ JACKPOT
55.804.881.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 55.804.881.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1515 300.000đ
Giải ba OOO 24155 30.000đ