Thứ Tư, 31/05/2017

071316303744

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.304.986.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.304.986.000đ
Giải nhất OOOOO 32 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2103 300.000đ
Giải ba OOO 37028 30.000đ