Thứ Sáu, 31/03/2017

010405112030

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.599.497.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.599.497.500đ
Giải nhất OOOOO 62 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2550 300.000đ
Giải ba OOO 38437 30.000đ