Thứ Tư, 31/01/2018

040709103040

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.606.785.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.606.785.500đ
Giải nhất OOOOO 47 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1858 300.000đ
Giải ba OOO 28644 30.000đ