Chủ Nhật, 30/12/2018

101931354244

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.321.218.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.321.218.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 955 300.000đ
Giải ba OOO 15385 30.000đ