Thứ Sáu, 30/12/2016

072327293537

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.158.297.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 33.158.297.500đ
Giải nhất OOOOO 101 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5458 300.000đ
Giải ba OOO 86880 30.000đ