Thứ Tư, 30/11/2016

061517202341

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.722.316.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.722.316.000đ
Giải nhất OOOOO 128 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6151 300.000đ
Giải ba OOO 103216 30.000đ