Thứ Sáu, 30/10/2020

040514182343

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.044.809.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.044.809.000đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 790 300.000đ
Giải ba OOO 12456 30.000đ