Thứ Sáu, 30/09/2016

Errorfetching:cURLerror28:Resolving

GIÁ TRỊ JACKPOT
64.193.390.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 64.193.390.500đ
Giải nhất OOOOO 14 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 957 300.000đ
Giải ba OOO 14569 30.000đ