Thứ Tư, 30/08/2017

050811283541

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.072.526.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.072.526.500đ
Giải nhất OOOOO 48 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2129 300.000đ
Giải ba OOO 34967 30.000đ