Thứ Tư, 30/06/2021

020506081032

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.400.284.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 25.400.284.500đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1040 300.000đ
Giải ba OOO 16658 30.000đ